De dorpsraad heeft het initiatief genomen voor een onderzoek t.a.v. de leefbaarheid in Berg en Dal.

Het gaat om een narratief onderzoek die voor een groot deel door de HAN opleiding zal worden uitgevoerd.

Over Berg en Dal heeft iedereen wel een mening, maar een onafhankelijk objectief onderzoek is er eigenlijk nooit geweest.

Hoe kijken de bewoners van Berg en Dal naar hun dorp, wat gaat goed, wat mis je en wat wil je veranderd zien?

Allemaal vragen die van belang zijn om een beeld te krijgen en daarmee samen aan het werk gaan.

Voor de jeugd was er vanuit de gemeente 2 jaar geleden een jongerenwerker aangesteld, hij kwam met verschillende enthousiaste ideeën, maar vergat de jeugd zelf te vragen waar zij behoefte aan had. Veel geld besteed door de gemeente, maar zonder succes.

Wij willen de rollen nu omdraaien, door niet de oplossing te bedenken, maar eerst de vraag helder te krijgen.

Wat willen wij, wat is haalbaar en hoe gaan we dat vervolgens onze doelen bereiken.

Er zijn drie leeftijdsgroepen:                                                                                                           

  • De jeugd
  • De middengroep
  • De ouderen

In samenwerking met verschillende andere partijen zoals bijv. Het sociaal wijkteam, de Vijverhof, de woningcorporatie etc. willen we een breed draagvlak voor dit onderzoek bereiken.

Wil jij meedoen of betrokken worden tot dit onderzoek, laat dat dan weten, wij juichen je komst in ieder geval toe.

Komende zondag zal de HAN ook aanwezig zijn bij de activiteitenmarkt en is er gelegenheid om kennis te maken, ook zal een deel van de studenten van start gaan met wat eerste interviews tijdens de evenementenmarkt.

Voor meer vragen, aanmeldingen, richt je dan tot de dorpsraad en kom zondag 22 maart naar de evenementenmarkt in Kerstendal!

Vriendelijke groet,

Peter Degger

Voorzitter dorpsraad Berg en Dal